Destek Hattı:

0 532 601 01 87

HİZMET DETAY

Tarım & Hayvancılık

Tarım & Hayvancılık

DEVLET DESTEKLİ BİTKİSEL ÜRÜNSİGORTASI

Bu sigorta, dolu ana sigortası ile birlikte yangın, heyelan, deprem, fırtına, hortum ek teminatları ile karşılanabilen riskleri kapsayan ana teminat paketi ile birlikte, istenirse belirtilen pakete ek olarak, don riskinin (sadece açık alanda yetiştirilen meyveler için) doğrudan doğruya bitkisel ürünlerin (meyve, sebze ve tarla ürünleri) miktarında meydana getirdiği eksilmeyi karşılar. Sadece don riskine karşı sigorta yapılamaz. 

 

DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI

Devlet Destekli Sera Sigortası, dolu, yangın, deprem, taşıt çarpması ,heyelan ile risk inceleme-değerlendirme sonucuna göre verilecek fırtına ve hortumun Çiftçi Kayıt Sistemine entegre olarak çalışan Kontrollü Örtü Altı Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan ve risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabulü uygun görülen cam ve plastik seralara, sera içindeki teknik donanıma ve ürünlere vereceği zararları karşılar. 

 

DEVLET DESTEKLİ HAYVAN HAYAT SİGORTASI

Bu sigorta, Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş ön soy kütüğüne ve soy kütüğüne kayıtlı süt sığırları için yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabul edilen haller sebebiyle meydana gelen ölümler ve zorunlu kestirmeler nedeniyle sigorta ettirenin doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder. 

 

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI

Ön soy kütüğü ve soy kütüğüne kayıtlı küçükbaş hayvanlarınızın sigorta primlerine %50 devlet desteği ister misiniz? Bu sigorta ile küçükbaş hayvanlarınızı her türlü hastalık ve zararlılara hatta kurt saldırılarına karşı bile teminat altına alabilirsiniz. 

 

DEVLET DESTEKLİ KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI

Bu sigorta, kapalı sistemde üretimi yapılan, biyo-güvenlik ve hijyen kuralları sağlanmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanlarında aşağıda belirtilen haller sebebiyle meydana gelen zararları temin eder. 

 

DEVLET DESTEKLİ ARICILIK (ARILI KOVAN) SİGORTASI

Arıcılar, priminizin yarısının havuz tarafından ödenmesini ister misiniz? Arılı Kovan Sigortası ile gezgin arıcılarımızın nakliye esnasındaki hasarlarının da karşılandığını biliyor musunuz? 

 

DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİSİGORTASI

30.12.2007 tarihinde Bakanlar Kurulunca alınan karara göre, denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine, Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş, Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı mevcut bilgiler ve yapılacak risk incelemesi dikkate alınarak, ölüm riski teminatı, Su Ürünleri Sigortası Genel Şartları, Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatları kapsamında Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir. 

 

E-Bülten Kayıt

Firmamızdan haberder olmak için bültene kayıt olabilirsiniz.